top of page
Search

The end of gasoline and diesel vehicles and Turkey.

Updated: Nov 26, 2020

The UK became the first major economy in the world to promise to reduce emissions to net zero by 2050 in June 2019. Britain is not the only country aiming to be carbon neutral by 2050. Dozens of other countries such as European Union countries, Canada, Japan and South Korea have revealed this goal, last year. China, which alone is responsible for 30% of the world's total carbon emissions, announced that they will become a carbon neutral country in 2060.

In order to achieve this goal, British Prime Minister Boris Johnson announced the "green industry revolution" plan with a budget of 12 billion pounds for the upcoming period. The most striking part of this plan was the part related to electro mobility. According to the plan, gasoline and diesel vehicle sales will be banned in the UK starting from 2030. A budget of 1.3 billion pound for the expansion of the electric charging infrastructure, 600 million pounds as an incentive for purchasing of electric vehicles, and an additional 500 million Euro for the development of Li-ion batteries to be used in electric vehicles and for mass production, was allocated. It is stated that, thanks to these incentive packages, 250,000 jobs will be created in the UK by 2030. In fact, the ban year for England was planned as 2040. In March this year, the date was pulled back to 2035 and now to 2030. Other countries that have announced that they will ban the sale of gasoline and diesel vehicles in 2030 are the Netherlands, Denmark, Sweden, Iceland, Ireland and Slovenia for now. Countries like France and Spain, which said that they will implement this ban in 2040, will review these dates just like England.


As of 2020, about 10% of the vehicles sold in the UK and other countries mentioned are electric, but is 10 years sufficient for 100% transition to electric vehicles? How Turkey will be affected by these developments?

"The most important is to set goals"

It is enough to turn our head towards Norway to answer this question. The first country that decided to ban gasoline and diesel vehicles was actually Norway, and this decision was taken 4 years ago in 2016. According to this decision, Norway will not sell gasoline and diesel cars satarting from 2025. Indeed, 80% of the vehicles sold in Norway were electric last month. Norway is very close to reaching its 2025 target today. Therefore, the most important is to set goals. Once the target is set, it is imperative to prepare the necessary legislation, direct financial instruments, and follow the steps to achieve it.

"Turkey will be affected by these developments."

16.5% of the total Turkish exports last year was from automotive exports. European Union (EU) countries had the largest share in automotive exports. In 2019, the share of EU countries in the Turkish automotive sector exports was 76.6 percent with a value of $ 23.4 billion. If the Turkish automotive industry does not produce electric vehicles and equipment to be used in electric vehicles, they can not find a country to sell the vehicle or equipment that they produce. The fact that Turkey will produce its own electric car brand (TOGG) is very nice, but the issue is not so simple and sufficient alone. The subject concerns the entire Turkish automotive industry and other related sectors such as energy, telecommunications, etc.

"We should stay away from dirty one while we have clean option"

Another issue to be considered in this content that the production lines of banned diesel and gas vehicles in europe is disassembled and brought to Turkey.

Last year we experienced an example of this, luckily the manufacturer gave up this decision. It is not correct that the Turkish economy will benefit from such investments. Such developments may cause the Turkish automotive industry not to compete with international ones, and we will continue to pour billions of dollars abroad for fossil fuel imports every year. Even worse, we can be plowed in combating climate change, and we cannot take our place in the "green industrial revolution" which will be the focus of global trade and economy in the coming period.

Dizel / Benzinli araçların sonu ve Türkiye


Birleşik Krallık, Haziran 2019'da 2050'ye kadar emisyonları net sıfıra indirmeyi vaat eden dünyadaki ilk büyük ekonomi oldu. 2050 yılına kadar Karbon nötr olma hedefi alan tek ülke İngiltere değil. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Avrupa birliği ülkeleri, Kanada, Japonya, Güney Kore gibi onlarca ülke daha bu hedefini ortaya koydu. Dünya toplam karbon emisyonunun %30’undan tek başına sorumlu olan Çin ise 2060 yılında karbon nötr ülke olacağını açıkladı.

Bu hedefe ulaşmak için İngiltere başbakanı Boris Johnson önümüzdeki dönem için 12 milyar pound bütçeli “yeşil endüstri devrim” planını evvelsi gün açıkladı. Bu planda en dikkat çekici bölüm elektro mobiliteyle ilgili kısım oldu. Plana göre 2030 yılından itibaren İngiltere’de benzinli ve dizel araç satışlarının yasaklanacak. 1.3 milyar pound elektrik şarj altyapısının yaygınlaştırılması için, 600 milyon pound elektrikli araç satın alacaklar için teşvik olarak ve ilave 500 milyon Euro Elektrikli araçlarda kullanılacak Li-ion akü geliştirilmesi ve seri üretime geçilebilmesi için bütçe ayrıldı. Bu teşvik paketleri sayesinde 2030 yılına kadar İngiltere'de 250.000 kişilik istihdam oluşturulacağı belirtildi. Aslında İngiltere için yasaklama yılı 2040 olarak planlanmıştı. Bu sene Mart ayında tarih 2035’e şimdi ise 2030 yılına çekildi. 2030 yılında benzinli ve dizel araç satışını yasaklayacağını açıklayan diğer ülkeler ise şimdilik Hollanda, Danimarka, İsveç, İzlanda, İrlanda, Slovenya. 2040 yılında bu yasağı uygulayacağının söyleyen Fransa İspanya gibi ülkeler, tıpkı İngiltere gibi bu tarihleri tekrar gözden geçireceklerdir.

2020 yılı itibariyle İngiltere ve sözü geçen diğer ülkelerde satılan araçların yaklaşık %10’u elektrikli, Peki elektrikli araçlara%100 geçiş için 10 sene yeterli mi? Türkiye bu gelişmelerden nasıl etkilenecek?

“İşin aslı hedef koymaktan geçiyor”

Bu sorunun cevabı için başımızı Norveç’e doğru çevirmek yeterli. Benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı alan ilk ülke aslında Norveç’ti üstelik bu kararını bundan 4 sene önce 2016 yılında almıştı. Bu karara göre Norveç 2025 yılında benzinli ve dizel otomobil satmayacak. Sadece 4 sene gibi kısa bir süre içerisinde geçtiğimiz ay Norveç’te satılan araçların %80’i elektrikliydi. Norveç bugün 2025 yılı hedefine ulaşmaya çok yakın. Dolayısıyla işin aslı hedef koymaktan geçiyor. Hedef belirlendikten sonra buna ulaşmak için gerekli mevzuatların hazırlanması, finansal enstrümanların yönlendirilmesi, ve adımların izlenmesi şart.

“Bu gelişmelerin Türkiye’yi etkilememesi mümkün değil.”

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yaptığı toplam ihracatın % 16,5’i otomotiv ihracatından oluştu. Otomotiv ihracatında en büyük pay Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oldu. 2019'da AB ülkelerinin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı, 23,4 milyar dolarla yüzde 76,6 olarak gerçekleşti. Türk otomotiv endüstrisi elektrikli araç ya da elektrikli araçlarda kullanılacak ekipman ve donanımları üretemezse, çok yakında ürettiği aracı ya da ekipmanları satacak ülke bulamayacak. Türkiye’nin kendi elektrikli otomobilini üretecek olması çok güzel, ancak konu bu kadar basit ve tek başına yeterli değil. Konu tüm Türk otomotiv sektörünü ve bağlantılı enerji, telekomünikasyon vb diğer sektörleri de ilgilendiriyor.

“Temizi varken Kirliden uzak durmalıyız”

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise Avrupa’da üretimi sonlandırılacak benzin ve dizel motorlu araç bantlarının Türkiye’ye taşınması ve otomobillerin burada üretilme riski. Geçtiğimiz sene bunun bir örneğini yaşadık, neyse ki üretici firma bu kararından vazgeçti. Şu marka bu marka Türkiye’de yatırım yapacak, iş sahaları açılacak ekonomiye faydası olacak diye sakın sevinmeyelim. Bu gibi gelişmeler Türk otomotiv sektörünün uluslararası rekabete kapanmasına yol açabilir, fosil yakıt kullanarak her yıl milyarlarca doları yurtdışına akıtmaya devam etmiş oluruz. Daha kötüsü iklim değişikliğiyle mücadelede sınıfta kalır ve önümüzdeki dönem global ticaret ve ekonominin odağı “yeşil endüstri devrimi”nde yerimizi alamayız.


2,755 views0 comments