top of page
Search

ENERGY TRANSITION IN AVIATION

The global aviation industry produces 2% of all human induced CO2 emissions. Aviation is also responsible for 12% of CO2 emissions for all transport sources, compared to 74% from road transport[1]. In 2013, the International Civil Aviation Organization (ICAO), the UN agency responsible for regulating international aviation set a goal of “carbon neutral growth from 2020”. The CORSIA scheme it has set up to achieve this is unlikely to do so: it will probably cover less than half of international aviation emissions between now and 2035.[2]

At this point, the biggest responsibility for reducing emissions falls on Airbus and Boeing aircraft manufacturers, which hold 99% of the commercial aviation market. In September 2020, Airbus announced plans for three new aircraft capable of flying with net zero emissions. Airbus aims to have the first of these aircraft in service by 2035. Each of the aircraft concepts is powered by a hydrogen fuel source. These are named ZEROe. [3]

However, Boeing remains pragmatic when it comes to Hydrogen technology. For the manufacturer’s next aircraft, it will be looking at other initiatives in regards to its sustainability goals.[4] At the beginning of 2021, the firm shared that it is committed to building commercial aircraft that are capable and certified to fly on 100% sustainable fuels by 2030. Sustainable aviation fuels can be produced by a broad variety of feedstocks. This includes non-edible plants, agricultural and forestry waste, non-recyclable household waste, and industrial plant off-gassing. Above all, the resources are available. However, it is important to determine how to make the best use of them, and how long these resources will be sufficient for the entire aviation industry is a controversial issue.

One way or another, significant changes await the aviation industry in the near future. While the Airbus company's goal is more visionary, Boeing seems to reach its 100% sustainable flight target sooner.

[1] https://www.atag.org/facts-figures.html#:~:text=The%20global%20aviation%20industry%20produces,carbon%20dioxide%20(CO2)%20emissions.&text=Aviation%20is%20responsible%20for%2012,to%2074%25%20from%20road%20transport. [2] https://climateactiontracker.org/sectors/aviation/ [3] https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/09/airbus-reveals-new-zeroemission-concept-aircraft.html [4] https://simpleflying.com/boeing-no-hydrogen-aircraft/

HAVACILIKTA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ


Dünya havacılık endüstrisi toplam insan kaynaklı sera gazı üretiminin %2’sinden sorumlu. Ulaştırma kaynaklı sera gazı üretiminde kara yollarının payı % 74 iken havayolunun payı %12’dir. [1] Uluslararası havacılığın düzenlenmesinden sorumlu BM ajansı olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 2013 yılında aldığı kararla, “2020'den itibaren karbon nötr büyüme” hedefini belirlemiştir. Bunu başarmak için oluşturduğu CORSIA planının bu hedefi tutturması pek olası değildir: Muhtemelen bugün ile 2035 arasında uluslararası havacılık kaynaklı emisyonlar ancak yarıya indirilebilecektir.[2]

Bu noktada emisyonları azaltmada en büyük sorumluluk, Ticari havacılık pazarının % 99’unu elinde tutan Airbus ve Boeing uçak üreticilerine düşüyor. Eylül 2020’de Airbus net sıfır emisyonla uçabilen üç yeni uçak planını açıkladı. Bu plan Eylül 2020'de yayınlandı. Airbus, bu uçaklardan ilkini 2035 yılına kadar hizmete almayı hedefliyor. Uçak konseptlerinin her biri Hidrojen yakıt kaynağıyla çalışıyor. Bu uçaklara ZEROe adını vermişler. [3]

Bununla birlikte Boeing, Hidrojen teknolojisi söz konusu olduğunda herhangi bir plana sahip değil. Üretici bir sonraki uçağında sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgili diğer seçeneklere bakmayı planlıyor.[4] 2021'in başında firma, 2030 yılına kadar % 100 sürdürülebilir yakıtla uçan ticari uçaklar üretmeye kararlı olduğunu paylaştı. Sürdürülebilir havacılık yakıtları, çok çeşitli hammaddeler tarafından üretilebilir. Buna yenmeyen bitkiler, tarım ve ormancılık atıkları, geri dönüştürülemeyen evsel ve endüstriyel tesis atıkları dahildir. Her şeyden önce kaynaklar mevcut. Ancak bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını belirlemek oldukça önemli ve bu kaynakların tüm havacılık sektörü için ne kadar süre yeterli olacağı ise tartışmalı bir konudur.

Öyle ya da böyle, havacılık endüstrisini yakın gelecekte önemli değişimler bekliyor. Airbus firmasının hedefi daha vizyoner olsa da, Boeing %100 sürdürülebilir uçuş hedefine daha yakın zamanda ulaşacak görünüyor.



[1] https://www.atag.org/facts-figures.html#:~:text=The%20global%20aviation%20industry%20produces,carbon%20dioxide%20(CO2)%20emissions.&text=Aviation%20is%20responsible%20for%2012,to%2074%25%20from%20road%20transport. [2] https://climateactiontracker.org/sectors/aviation/ [3] https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/09/airbus-reveals-new-zeroemission-concept-aircraft.html [4] https://simpleflying.com/boeing-no-hydrogen-aircraft/

26 views0 comments
bottom of page