Search

Hitting birds with one stone... /PV rooftop

According to the results of several polls conducted recently, Turkey's biggest problem is the economy and unemployment rate; even Covid-19 is considered less important. At the same time, the Covid 19 recovery packages and the stimulating programs are being implemented one after the other.

Public banks started to provide low-interest housing loans to revive the economy that slowed down before and during Covid 19. A total of 11 billion USD was disbursed in the period between June to September. These credits were used unconditionally for all kinds of house purchases. In fact, it was again the fossil fuel industry that indirectly benefited from these credits. The same credits could be used conditionally by including renewable energy and energy efficiency measures for those who want to buy a house. For example, a rooftop solar system installation could be required as a loan condition. The same amount of credit would be used again, however, the following benefits would be achieved in the field of economy and unemployment by using solar energy;

• Increasing employment in the production of solar energy system equipment and the implementation of roof-top projects.

• Creating new business areas for existing business lines. (such as electricians, roof, insulation workers, etc.)

• Direct or indirect economic benefit from the companies operating in the sector and from its workforce.

• Reducing Turkey's current dependence on foreign fossil fuel and reducing the budget deficit.

Environmental benefits such as reducing GHG emissions, reducing air pollution and health costs are other benefits to consider.

As a result, if incentive or rescue packages are set to focus on sustainable energy, not two but many more birds are hit with one stone.
Tek taşla kuşları vurmak... / PV rooftops


Son zamanlarda yapılan birçok kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin en büyük sorunu olarak Covid-19’dan da önde Ekonomi ve İşsizlik görünüyor. Yine Türkiye’de ekonomiyi canlandırma ve Covid 19 sonrası ekonomik iyileşme paketleri ardı ardına açıklanıyor.

Covid 19 öncesi ve sürecinde iyice durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak için devlet bankaları Haziran Eylül ayları arasında düşük faizli kredi seçeneğini sundu. Kullandırılan kredi büyüklüğü 10 milyar USD’yi aştı. Bu krediler şartsız olarak her türlü ev alımında kullandırıldı aslında sonucunda bundan yararlanan dolaylı olarak yine fosil yakıt endüstrisi oldu. Aynı kredi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de kapsayacak şekilde ev almak isteyenlere kullandırılabilirdi. Örneğin kredi kullanma şartı olarak güneş enerjisi sistemi kurma zorunluluğu getirebilirdi. Aynı kredi yine kullandırılmış olacak, bununla birlikte güneş enerjisi kullanılarak aşağıdaki faydalar sağlanabilecekti.

İstihdam alanında;

· Artan talebi karşılamak üzere Güneş enerjisi sistem ekipmanları üretiminde çalışacak istihdamın arttırılması,

· Binalara güneş enerjisi sistem uygulama alanında çalışacak binlerce yeni işgücünün oluşturulması

· Güneş enerjisi sisteminin kurulmasında çalışacak mevcut iş kollarına yeni iş alanının oluşturulması (elektrik, çatı, izolasyon vb)

Ekonomik kalkınma alanında;

· Sektörde faaliyet gösteren şirketlerden ve işgücünden sağlanacak ekonomik fayda

· Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığında azalım ve cari dengeye destek

En az yukarıdaki ekonomik ve istihdam konularındaki faydaları kadar Çevresel anlamdaki kazanımlar;

· Fosil yakıt kullanımı azaltılarak hava kirliliği kaynaklı ölümler ve hastalıklarda azalım

· Niahi amaç olarak Sera gazı salımında azalım gerçekleşecekti.

Sonuç olarak teşvik ya da kurtarma paketleri odağına sürdürülebilir enerjiyi ya da kalkınmayı alacak şekilde düzenlenirse bir taşla iki değil çok daha fazla kuş vurulmuş olur.

11 views0 comments