top of page
Search

How many EVs will be sold in Turkey in 2030

Updated: Nov 6, 2020


An incredible transformation is taking place in EU’s automotive industry. EU announced a "green deal" last December to become carbon neutral continent by 2050. GHG mitigation for the mobility sector, which is solely responsible for 25% of greenhouse gas emissions in Europe, is possible only with the transition to e-mobility. Many member countries quickly implemented green deal plans into their legislations. As a quick result,for example the ratio of electric auto sales to cumulative auto sales increased to 15% in Germanyand 11% in France in September 2020, and this rate is increasing day by day. Undoubtedly, Norway which is not EU country is a world leader by 70 of every 100 vehicles sold were electric ones. The other reason why electric vehicles are preferred thismuch is that the electric vehicle and its ecosystem are technologically proven and the interest of the EU citizens is rising. Meanwhile, while referring to the number of electric vehicles in Turkey, we are talking about how many electric vehicles are sold in hundred thousand rather than how many ones in hundred (or percent) in Turkey (which is actually 1 of 11,250 vehicles is electric). Fortunately, we know it won't go that way. Then, let us search what the electric vehicle market would be in Turkey in 2030.

The average vehicle ownership rate is 602 out of every 1000 people in EU countries in 2020 while the number of Turkey is 282 and 152 of them own automobiles. However, when we look at the automobile sales numbers last 10 years, we can foresee that annual automobile stock is grown up by 6% yearly and if this continues, there will be 1.075 million automobile sales in 2030. (I think this number should be much higher comparing to Turkey's potential, noted that car sales in 2015 was 1 million, slightly below the predicted car sales in 2030) Nevertheless, the total number of sold cars will be raised from 12.5 million to 20.9 million and a car ownership rate will be increased from 152 to 238 for 1000 people in 2030 compared the year 2020. Deloitte report recently predicted that the average ratio of world electric vehicle sales to total automobile sales for the year 2030 will be 32%. If this projection holds true for Turkey, 345,000 EVs would be sold in Turkey in 2030. I think EV sales in Turkey will not be lower than this number for many reasons.

The break-even year of the transition to the electric cars will undoubtedly be the year 2025. The reason is that battery costs will have reached a critical 100 USD / kWh value and fall below. This is the predicted year that electric cars purchasing price will be cheaper than the ones of internal combustion cars. As we have experienced in the use of renewable energy technologies lately, Turkey is unfortunately becoming late to adapt new technologies and expecting them to be cheaper than conventional ones to take an action. However Turkey is able to take a position very quickly when the technology became economical. It would not be an exaggerated that 58% vehicles sold in Turkey would be an electric in Turkey in 2030 same as in EU according to the recent statement by BloombergNEFs.


2030 yılında Türkiye’de kaç tane Elektrikli Araç satılacak?


AB otomotiv sektöründe inanılmaz bir dönüşüm gerçekleşiyor. Hatırlamak gerekirse Aralık 2019 yılında AB “yeşil düzeni” açıklamıştı. Buna göre AB 2050 yılına gelindiğinde karbon nötr bir kıta olacak. Sera gazı emisyonlarından %25’inden tek başına sorumlu olan mobilite sektöründe yapılacak iyileştirmelerin başındaysa e-mobilite geliyor. Birçok üye ülke hızlıca bu planları uygulamaya soktu. bu oranlar örneğin Almanya’da % 15, Fransa’da %11 civarında gerçekleşti ve her geçen gün artıyor. AB üyesi olamayan Norveçte satılan her 100 araçtan 70’i Elektrikli oldu ve dünya rekoru sahipliğini korudu. Elektrikli araçların bu kadar tercih edilmesindeki diğer neden Elektrikli araç ve ekosisteminin teknolojik olarak kendini kanıtlaması ve AB ülkesi vatandaşlarının Elektrikli araçlara olan ilgisi geliyor. Bu arada Türkiye’de yüzde Elektrikli araç sayısından daha çok yüzbinde kaç Elektrikli araç olduğunu konuşuyoruz. (11.250 araçtan 1 tanesi Elektrikli). Neyseki bunun bu şekilde gitmeyeceğini biliyoruz. O zaman en azından 2030 yılında Türkiye’de Elektrikli araç pazarın ne olacağına bir bakalım.

2020 yılı AB ortalama araç sahiplik oranı her 1000 kişiden 602. Türkiye bu sayının oldukça altında; her 1.000 kişiden 282 kişi araç ve 152 si otomobil sahibi. Ancak son 10 yıla baktiğimizda otomobil stoğunun her yıl yaklaşık ortalama % 6 gibi bir hızda büyüdüğünü ve böyle devam ederse 2030 yılında 1.075 milyon otomobil satışının olabileceğini öngörebiliriz. ( Her ne kadar Türkiye potansiyelinin bunun çok üstünde olması gerektiğini düşünsem de aslında bu otomobil satış rakamı 2015 yılında satılan 1 milyon otomobil sayısının biraz üzerinde ) Yine de toplam otomobil sayısı 2020’de 12,5 milyondan 20,9 milyona ve otomobil sahiplik oranı ise her 1000 kişi için 152’den 238’e çıkmış olacak. Deloite 2030 yılı için dünya Elektrikli araç satış ortalaması payının toplam otomobil satışlarına oranının% 32 olacağını öngörmüş. Bu projeksiyon Türkiye için geçerli olursa 2030 yılında elektrikli araç satışı 345.000 hesaplanır ki bu değer bence Türkiye için minimumdur.

Elektrikli otomobile geçişin kırılma yılı kuşkusuz 2025 olacak. Nedeni ise akü maliyetlerinin kritk 100 USD /kWh değerine ulaşması ve altına düşmesi. Bu tarih, Elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillerden daha ucuz olmaya başlayacağı yıldır. Türkiye bu tip değişimlere maalesef biraz geç adapte olmakta ve maliyetlerinin ancak konvansiyel olanlardan daha ucuz olmasına yakın hızlıca harekete geçmektedir. Yine de Türkiye'nin AB’nin 2030 yılı Elektrikli araç oranı beklentisi % 58’İ yakalayabileceğini söylemek çok iddialı olmayacaktır.
109 views0 comments
bottom of page