top of page
Search

Nothing will be the same in the automotive industry.

At the beginning of the 20th century, 40 percent of American automobiles were powered by steam, 38 percent by electricity, and 22 percent by gasoline[1]. Nikolaus August Otto, German engineer who developed the four-stroke internal-combustion engine in 1861, which offered the first practical alternative to the steam engine as a power source.[2] Because of its reliability, its efficiency, and its relative quietness, Otto’s engine was an immediate success. In the following years, automobile manufacturers such as Ford, Daimler Benz, Porsche, Citroen, Rolls Royce, etc. began to produce cars using Otto's 4-stroke internal combustion engine, and although 100 years have passed, they continue to produce cars with the same technology.

In recent years, a new brand that produces electric cars as an alternative to fossil fuel technology has emerged; Tesla. Founded in 2003, this company has grown rapidly. However, it has realized its main growth in the last 5 years. You can see this impressive and thought-provoking development from the graphic animation below.

After that, the auto industry is no longer the old automotive industry, but much more. There is energy, informatics, telecommunications, robotics, and dozens of other new fields. From now on, it will be much more exciting, we will witness the emergence of new brands and the departure of some 100-year old brands.

[1] https://www.britannica.com/technology/automobile/Early-electric-automobiles#ref529070 [2] https://www.britannica.com/biography/Nikolaus-Otto


Otomotiv endüstrisinde hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.


20. yüzyılın başında Amerikan otomobillerinin yüzde 40'ı buhar, yüzde 38'i elektrik ve yüzde 22'si benzinle çalışıyordu. 1861'de dört zamanlı içten yanmalı motoru geliştiren Alman mühendis Nikolaus August Otto, güç kaynağı olarak buhar motoruna ilk pratik alternatifi sundu. Güvenilirliği, verimliliği ve göreceli sessizliği nedeniyle Otto’nun motoru anında başarılı oldu. Takip eden yıllarda otomobil üreticileri Ford, Daimler Benz, Porsche, Citroen, Rolls Royce otto’nun 4 zamanlı içten yanmalı motorunu kullanarak otomobil üretmeye başladılar ve üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen aynı teknolojiyle aynı markalar otomobil üretmeye devam ediyorlar.

Ancak fosil yakıtlı teknolojiye alternatif elektrikli otomobil üreten yeni bir marka ortaya çıktı; Tesla. 2003 yılında kurulan bu şirket hızla büyüdü. Ancak asıl büyümesini son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdi. Aşağıdaki grafik animasyondan bu etkileyici ve bir o kadar da düşündürücü gelişimi görebilirsiniz.

Bundan sonra otomobil endüstrisi artık eski otomotive endüstrisi değil, çok daha fazlası. İşin içinde enerji var, bilişim var, telekomünikasyon var, robotik var, daha onlarca yeni birçok şey var. Bundan sonrası çok daha heyecanlı olacak, yeni markaların doğuşunu, bazı 100 yıllık eski markaların aramızdan ayrılışına tanık olacağız.

52 views0 comments
bottom of page